Κυριακή, 11 Μαΐου 2014

Αν...

Αν, μια λέξη δύο γράμματα
Αν, μια λέξη τόσα λεφτά χαμένα στο τζόγο
Αν, μια λέξη, μια νέα αρχή, ίσως μια επιτυχία
Αν, μια λέξη δύο γράμματα, την κάναν ταινία
                                                             
Και αν, δύο λέξεις, μεγάλο το ρίσκο
Και αν αλλάξει, Και αν μου κάτσει, και αν πετύχω.
Και αν μείνω, και αν…

Και, τρία γράμματα πολλές συζεύξεις.
Και αυτό, και εκείνο, και το ένα και το άλλο…
Αν, και αν βγάζεις άκρη υπέροχα!
Αν και αν δεν βγάζεις άκρη ακόμα ποιο υπέροχα!
Παράξενα τα παιχνίδια των λέξεων…

Όπως και να έχει, άστα γάματα! 

Πυξαράς Δημήτρης