Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

Η συνέχεια της σκέψεις

Ώρες, ώρες, στιγμές, στιγμές
Κάπου εκεί, γυρνάνε όλα στο μυαλό μας
Σκεφτόμαστε πολύ, λέμε λίγα.
Όλα είναι ήρεμα, όμορφα, σκατά
Συμβιβαζόμαστε. Φυτοζωούμε
Υπάρχουμε και απλά καταναλώνουμε οξυγόνο.
Κατάντια; Πραγματικότητα;
Όλα είναι ρευστά,
Και η σκέψη συνεχίζεται…

Πυξαράς Δημήτρης